Adatvédelmi irányelvek

Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról

Biomag Medical s.r.o., székhely: 1270, Průmyslová, 50601 Jičín, KSH-szám: 06480853 gondoskodik az Ön által megadott személyes adatok védelméről. Fontos, hogy tudja, hogy az Ön által megadott személyes adatokat felelősségteljesen, átlátható módon és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével összhangban kezeljük. Amennyiben azok az Ön hozzájárulásán alapulnak, személyes adataira vonatkozóan Ön jogosult tájékoztatást, helyesbítést vagy törlést kérni. Automatizált adatkezelés esetén Önnek joga van az adatok hordozhatóságához, valamint ahhoz, hogy ne kelljen kizárólag ezen a döntésen alapuló döntésnek alávetnie magát. Ha bármilyen kérdése vagy kérése van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, írásban fordulhat hozzánk a vállalat székhelyén.

Személyes adatai biztonsága

A Biomag Medical s.r.o. gondoskodik az Ön által átadott személyes adatok biztonságáról. Az adatkezelés súlyosságára való tekintettel megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket hoztunk az Ön adatainak megfelelő védelme érdekében. Az Öntől átvett személyes adataihoz illetéktelen személyek nem férnek hozzá, és azokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább más szervezeteknek további feldolgozás céljával, kivéve, ha azt a törvény vagy jogi érdekeink védelme követeli meg.

Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van tájékoztatást kérni a Biomag Medical s.r.o.-tól arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, milyen mértékben és milyen célból. A szóban forgó információkat legkésőbb 30 napon belül, kivételes esetekben pedig legkésőbb 90 napon belül bocsátjuk díjmentesen a rendelkezésére. Kivételes esetekben időben tájékoztatjuk a határidő meghosszabbításáról. Ha Ön az Önről tárolt információk nyilvánosságra hozatalát kéri, először meg kell győződnünk arról, hogy valóban Ön az a személy, akire az információ vonatkozik. Ezért kérjük, hogy elegendő azonosítót adjon meg kérvényében. Mielőtt az Önről feldolgozott személyes adatokat átadnánk Önnek, szükség esetén jogunkban áll további információkat kérni személye beazonosításához.
Jogunkban áll tehát ésszerűen visszautasítani az olyan információk átadására vonatkozó kéréseket, amelyek indokolatlanok vagy indokolatlanul ismétlődők, illetve amelyek megszerzése indokolatlan erőfeszítést igényel, vagy amelyek megszerzése nehézkes lenne (jellemzően biztonsági rendszerekből, archívumokból stb.).

Adathordozhatósági jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Önről tárolt személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Kérésére az adatok másik adatkezelőnek továbbíthatók.

Adatok frissítése, helyesbítéshez való jog

Mivel a személyes adatok idővel változhatnak (például vezetéknév változás), örömmel vesszük, ha tájékoztat minket ezekről, hogy naprakészen tudjuk tartani a személyes adatait, és elkerüljük az esetleges hibákat. Az adatok változására vonatkozó információk benyújtása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy megfelelően végezhessük adatkezelői tevékenységünket.
Ez magában foglalja az Önről tárolt személyes adatok kijavíttatásának jogát is. Ha úgy találja, hogy adataink már nem naprakészek, kérheti azok helyesbítését.

Kifogások

Ha úgy véli, hogy személyes adatait nem a Cseh Köztársaság és az EU vonatkozó jogszabályainak megfelelően kezeljük, joga van tiltakozni, mi pedig ezt követően leellenőrizzük kérésének érvényességét. Kifogás benyújtása esetén személyes adatainak feldolgozása korlátozásra kerül mindaddig, amíg leellenőrzésre nem kerül, hogy megalapozott-e a kifogása. Tájékoztatjuk, hogy joga van a következő címen az illetékes felügyeleti szervhez fordulva tiltakozni az általunk feldolgozott személyes adatai feldolgozása ellen is:
Adatvédelmi Hivatal
Pplk. Sochora 27
170 00 Prága 7

Az adatfeldolgozás korlátozásának joga

Amennyiben úgy véli, hogy az így rögzített adatok nem pontosak, vagy hogy azokat jogellenesen kezeljük, illetve ha úgy véli, hogy az adatokra már nincs szükségünk az adatkezelés céljaira, Ön jogosult arra, hogy korlátozza személyes adatai feldolgozását.

Töröltetés joga

Ha korábban a beleegyezését adta egyes személyes adatai feldolgozásához (például az e-mail címe hírleveleink küldése céljával), akkor joga van bármikor visszavonni ezt a hozzájárulását, mi pedig kötelesek vagyunk törölni azokat az adatokat, amelyeket kizárólag az Ön beleegyezése alapján kezelünk. Az adatok törlésével kapcsolatos jog nem vonatkozik a szerződés teljesítésére vonatkozó kötelezettséggel, törvényi okokkal vagy jogos érdekekkel összefüggésben feldolgozott adatokra. Ha adatai egy részét olyan biztonsági mentési rendszerekben tároljuk, amelyek automatikusan biztosítják valamennyi rendszerünk biztonságosságát, valamint balesetek esetén adatvesztés elleni védelemként működnek, nem áll módunkban törölni ezen adatokat a biztonsági mentési rendszerekből, és erre gyakran műszaki okokból sincs mód. Ezen adatokat azonban nem dolgozzák fel aktívan, és nem szolgálnak további feldolgozási célokra.

Hova fordulhat

Adatvédelmi kérdéseivel a privacy@biomag.cz e-mail címen vagy székhelyünkön is kapcsolatba léphet velünk:
Biomag Medical s.r.o.
Průmyslová 1270
50601 Jičín

Weboldal – naplófájlok

Ha Ön belép és a weboldalunkat böngészi, a következő naplófájlokat dolgozzuk fel és tároljuk szervereinken. Az általunk tárolt információk a következők:

 • Az Ön IP címe
 • Weboldalunk megnyitott oldala
 • http válaszkód
 • A böngésző azonosítása

Ezeket az adatokat legfeljebb 38 hónapig és kizárólag saját jogi védelmünk céljaira kezeljük.

Sütik + Részletek:

Weboldalunkon úgynevezett “sütiket” használunk. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket böngészője a számítógép merevlemezén tárol. A süti fájlok nem tárolnak személyes adatokat, és nem képesek Önt konkrét személyként azonosítani.

 •  A süti fájlok javítják weboldalunk működését
  A süti fájlok használatának egyik célja jobban megérteni weboldalunk használatát, hogy javíthassuk annak vonzerejét, tartalmát és funkcionalitását. A sütik például segítenek meghatározni, hogy látogatottak-e weboldalunk aloldalai, és ha igen, melyek azok, illetve milyen tartalmak érdeklik a felhasználókat. Konkrétan a következőket rögzítjük: oldalelérések száma, megtekintett aloldalak száma, weboldalunkon eltöltött idő, meglátogatott oldalak sorrendje, keresőmotorba beírt és hozzánk vezető keresőkifejezések sorrendje, ország, régió és szükség esetén város, ahonnan a hozzáférés történt, használt internetböngésző és annak nyelve, valamint a weboldalunkra bejelentkező mobil végberendezések százalékos aránya.
 • Célzott online hirdetésekhez használt sütik
  Fenntartjuk a jogot arra, hogy a süti fájlokon és a weboldal használatának anonim elemzésén keresztül szerzett információkat arra használjuk fel, hogy a konkrét szolgáltatásainkkal és termékeinkkel kapcsolatos releváns reklámokat jelenítsünk meg. Úgy véljük, hogy ez Önnek mint felhasználónak előnyös, miután olyan reklámokat vagy tartalmakat jelenítünk meg Önnek, amelyekről a weboldalon tanúsított viselkedése alapján úgy véljük, hogy megfelelnek az érdeklődési körének.
  Ha nem szeretné, hogy a Biomag Medical s.r.o. süti fájlokat használjon, törölheti azokat a számítógépéről. Ezzel kapcsolatos példa itt található: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs&oco=1

Elemzés és statisztikák

A weboldalakat analitikai szolgáltatások segítségével figyeljük és elemezzük. A szolgáltatás segítségével elemzett adatok egyike sem az Ön személyes adata. Ezt a szolgáltatást arra használjuk, hogy látogatottsági és földrajzi adatokat, valamint információkat gyűjtsünk arról a böngészőről és operációs rendszerről, amelyről Ön a weboldalunkra lép. Mindezen információkat marketingcélokra, a weboldal és a tartalom további fejlesztésére, valamint jogvédelmi célokra használjuk fel.

Részletek

Google analytics

Weboldalunk a Google Analytics, a Google, Inc. (“Google”) által nyújtott webelemző szolgáltatást használja. A Google Analytics olyan speciális sütiket használ, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük viselkedését a weboldalon. A süti fájlok által összegyűjtött, az Ön viselkedésére vonatkozó információkat a Google társaság az Egyesült Államokban található szervereken továbbítja és tárolja. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a weboldalon használt Google Analytics szolgáltatás olyan kódot tartalmaz, amely anonimizálja az IP-címét (úgynevezett IP-maszkolás). A weboldalon történő IP-anonimizálásnak köszönhetően az Ön IP-címét a Google az EU-n és az Európai Gazdasági Közösség szerződéses államain belül lerövidíti. Az IP-címek csak kivételes esetekben kerülnek teljes egészükben feltöltésre az Egyesült Államokban található szerverre, majd ott lerövidítésre.

A Google mindezen információkat arra használja a nevünkben, hogy kielemezze a viselkedését a weboldalakon végzett tevékenységeiről szóló jelentések összeállításához, valamint hogy a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatosan egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal üzemeltetői részére. A böngészője által a Google Analytics-nek továbbított IP-címet a Google nem társítja más adatokkal. A következő böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja azt is, hogy a Google süti fájlok segítségével rögzítse az Ön viselkedésével kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címét is), illetve azokat feldolgozza: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A felhasználási feltételekről és az adatvédelmi irányelvekről bővebb információt a következő weboldalon talál: https://www.google.com/analytics/terms/ nebo https://www.google.com/analytics/privacyoverview.html.

A Google Analyticset az AdWords adatok statisztikai célú elemzésére is használjuk. Ha ezt nem szeretné, akkor a funkciót az Ad Preferences Manager (https://www.google.com/settings/ads/onweb).

Remarketing/retargeting

A Biomag Medical s.r.o. társaság remarketing céljából a weboldal látogatójának böngészőjében tárolt cookie-kat gyűjt. A Google, a Facebook és a Seznam a.s. által biztosított remarketing a látogató korábbi látogatásai alapján végzett reklámmegjelenítésére szolgál. A remarketing-adatokat kizárólag a látogatók relevánsabb reklámok küldését célzó szegmentálására használjuk. A szegmensek a látogatói viselkedés számos általános mintája alapján jönnek létre. Az üzleti célú hirdetések a Google Search, a Google Search Network, a Google Content Network esetében a Google DoubleClick Ad Exchange-en keresztül, a SEZNAM a.s. Search Network és a Seznam Content Network esetében a Sklik Ad Network-en keresztül üzenetek jelennek meg.

Közösségi hálók és videók

A Biomag Medical s.r.o. honlapja harmadik felek alkalmazásai segítségével lehetővé teszi különböző tartalmak megosztását a közösségi hálókon – például Facebook “Like” gomb, valamint Twitter, Google+ közösségi hálók. A videók megosztásához a Youtube szolgáltatásait is használjuk. Ezek az alkalmazások információkat gyűjthetnek és használhatnak fel a Biomag Medical s.r.o. weboldalán tanúsított viselkedéséről.

E feldolgozást az itt található társaságok általános szerződési feltételei szabályozzák:

Hírek küldése e-mail címre

Amennyiben szeretne a Biomag Medical s.r.o. társaságtól a megadott e-mail címre küldött akciós ajánlatok kapni, és beleegyezik e-mail címe ilyen jellegű használatába, akkor ezt az e-mail címet kizárólag e célból dolgozzuk fel. A Biomag Medical s.r.o. nem adja tovább az így kapott e-mail címet más szervezeteknek. Ha a jövőben bármikor úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván ilyen célú e-maileket kapni a Biomag Medical s.r.o.-tól, az itt megadott e-mail címen vagy a vállalat székhelyének címére küldött levélben visszavonhatja a feldolgozáshoz adott hozzájárulását.

Adatkezelés

Tekintse meg, hogy a Biomag Medical s.r.o. hogyan kezeli a következő személyes adatokat/adatkategóriákat, beleértve az egyes feldolgozási tevékenységek rekordjaival kapcsolatosan megadott jogcímeket, célokat és feldolgozási időket.

Kategória: Marketing

 

Kérdés az internetről

JogcímKifejezett hozzájárulás
Személyes adatokE-mail (Személyes adat), Kérdés azonosító (Személyes adat), IP cím (Személyes adat), Utónév (Személyes adat), Város (Személyes adat), Nem(Személyes adat), Tárgy és üzenet – kapcsolattartási űrlap (Érzékeny adat – Eü állapot), Irányítószám (Személyes adat), Ország (Személyes adat), Telefon (Személyes adat), Utca (Személyes adat), www (Személyes adat)
Az adatfeldolgozás céljaA kérdés megválaszolása
Feldolgozás időtartamaA hozzájárulás megadását követő 5 év
AdatfeldolgozókSzerződéses adatfeldolgozó

Részletek:

Érdeklődés küldése kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül

A Biomag Medical s.r.o. honlapja tartalmazta űrlap lehetővé teszi a gyors elektronikus kapcsolatfelvételt cégünkkel. Ha az adatalany ilyen kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül veszi fel a kapcsolatot az adatkezelővel, a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott összes személyes adat automatikusan tárolásra kerül.

Az érintett által a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megadott személyes adatok megadása önkéntes, és azokat a feldolgozás, valamint az érintettel való kapcsolatfelvétel és a kérdés megválaszolása céljából tároljuk. Ebből a célból a kapcsolatfelvételi űrlap tartalmaz egy jelölőnégyzetet, amely segítségével az érintett kifejezetten beleegyezik a megadott adatok feldolgozásába. Lehetséges, hogy e személyes adatok szerződéses adatfeldolgozóknak kerülnek továbbításra.

A minden esetben és kizárólag a Biomag Medical s.r.o. szolgáltatásaival vagy termékeivel kapcsolatban megadott adatok adatfeldolgozók részére történő továbbítására csak akkor kerül sor, ha a lekérdezés jellege, célja vagy a kérdező adatalany helyi illetékessége ezt megköveteli.

Ha a megkeresés külföldről, az Európai Unió tagállamából érkezik, az adatokat a kérdés megválaszolására annak a megfelelő szerződéses adatfeldolgozónak (forgalmazónak) továbbítjuk, aki a legalkalmasabb erre a célra.

A Biomag Medical s.r.o. a személyes adatokat a kérdések megválaszolása céljából csak olyan szerződéses adatfeldolgozóknak továbbítja az Európai Unión belül, akik a személyes adatok védelmére vonatkozóan megtették a megfelelő óvintézkedéseket (GDPR).

Ha a kérelmet az Európai Unión kívüli érintett nyújtja be, az adatok továbbíthatók az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) hatályán kívül eső illetékes szerződéses adatfeldolgozónak. Ilyen adattovábbításra azonban csak akkor kerül sor, ha a GDPR 49. cikkének (1) bekezdése szerinti különleges helyzetekre vonatkozó kivételek közül legalább egy teljesül.

Önnek joga van ahhoz, hogy előzetesen megismerje azt a konkrét szerződéses adatfeldolgozót, akinek a fenti szabályoknak megfelelően továbbítjuk az Ön adatait. Ha élni kíván ezzel a jogával, a +420 493 691 697-es telefonszámon szívesen tájékoztatjuk a részletekről.

Kérdőív – Biomag – extra

JogcímHozzájárulás
Személyes adatokEmail (Személyes adat), Fénykép(Személyes adat), Kérdés azonosító (Személyes adat), Utónév (Személyes adat), Vásárlást igazoló bizonylat másolata(Személyes adat), Város (Személyes adat), Mire alkalmazandó a készülék – Biomag extra (Érzékeny adat – Eü. állapot), Szakma vagy foglalkozás (Személyes adat), Megszólítás (Személyes adat), Vezetéknév (Személyes adat), Cég(Személyes adat), Ország (Személyes adat), Telefon (Személyes adat), Név előtti akadémiai cím (Személyes adat), Név utáni akadémiai cím (Személyes adat)
Az adatfeldolgozás céljaKiterjesztett garancia nyújtása Biomag készülékekre, valamint a Biomag műszerekkel kapcsolatos ügyféltapasztalatok közzététele
Feldolgozás időtartamaA hozzájárulás megadását követő 5 év

 

Klinikai tanulmányok folyóirata

JogcímHozzájárulás
Személyes adatokE-mail (Személyes adat):
Az adatfeldolgozás céljaA mágnesterápia emberi egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatos legújabb tanulmányok küldése, valamint a Biomag Medical s.r.o. termékeivel kapcsolatos egyéb információk.
Feldolgozás időtartamaA hozzájárulás megadását követő 5 év

Kapcsolatfelvételi űrlap – munkakör iránti érdeklődés

JogcímHozzájárulás
Személyes adatokE-mail (Személyes adat), Utónév (Személyes adat), Város (Személyes adat), Tárgy és üzenet – munkakör iránti érdeklődés kapcsolattartási űrlap (Személyes adat), Vezetéknév (Személyes adat), Ország (Osobní údaj), Telefon (Személyes adat), Utca(Személyes adat), www (Személyes adat)
Az adatfeldolgozás céljaMunkakör iránti érdeklődés
Feldolgozás időtartamaa beszerzési eljárás lezárását követő 5 év
CímzettekSzerződéses adatfeldolgozó

Kategória: Eladás

Biomag készülék rendelés

JogcímA szerződés teljesítése
Személyes adatokCím(Személyes adat, Adószám (Személyes adat), E-mail (Személyes adat), Utónév (Személyes adat), Város (Személyes adat), Vezetéknév (Személyes adat), Irányítószám(Személyes adat), Telefon (Személyes adat), Utca (Személyes adat)
Az adatfeldolgozás céljaA készülék értékesítése
Feldolgozás időtartamaA szerződés vagy a törvényi kötelezettségek időtartama alatt
CímzettekSzerződéses adatfeldolgozó

Utolsó ellenőrzés időpontja: 2018. 05. 22