Kiegészítés az adatfeldolgozáshoz – kiterjesztett garancia

Személyes adatok feldolgozása

Személyes adatai kitöltésével a Biomag Medical s.r.o. társaság (székhelye: 1270, Průmyslová, 50601 Jičín, ID 06480853) személyes adatai kezelőjévé válik. A hozzájárulás nyújtotta jogalap révén a hozzájárulás megadásától számított 5 évig az alábbi adatokat rögzítjük: e-mail cím, fénykép, kérdésazonosító, utónév, vásárlást igazoló bizonylat másolata, város, a készülék rendeltetésének célja – Biomag extra, szakterület vagy szakma, megszólítás, vezetéknév, cég, ország, telefon, név előtt viselt akadémiai cím, név után viselt akadémiai cím. Ezeket az adatokat a Biomag eszközökre vonatkozó kiterjesztett garancia nyújtása és a Biomag eszközökkel kapcsolatos ügyféltapasztalatok közzététele céljából dolgozzuk fel

Az Ön jogai

Ön tiltakozhat ezen adatkezelés ellen, valamint kérheti a megadott személyes adatok helyesbítését, tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, továbbá – amennyiben lehetséges – kérheti személyes adatai törlését. Automatizált adatkezelés esetén Önnek joga van az adatok hordozhatóságához, valamint ahhoz, hogy ne kelljen kizárólag ezen a döntésen alapuló döntésnek alávetnie magát. Ha Ön hozzájárulását adta nekünk személyes adatai feldolgozásához, tájékoztatjuk, hogy e hozzájárulását a jövőben bármikor visszavonhatja, a szállítónak pedig kötelessége törölni a szóban forgó adatokat, és nem kezelni tovább azokat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés ellen panaszt tegyen a felügyeleti (adatvédelmi) hatóságnál. Kérdéseit a privacy@biomag.cz e-mail címen vagy cégünk székhelyén teheti fel: Biomag Medical s.r.o., 1270, Průmyslová, 50601 Jičín.