Az emg mezőt és elektromos áramot felhasználó készülékek és eljárások. A Biomag mágnesterápia

Szerkesztő: | 2019. június 19.

A piacon beszerezhető pulzáló mágnesterápiás készülékek különböző paraméterekkel rendelkeznek, ezért hatásuk skálája is különböző.

Az elektromágneses mezőt és elektromos áramot felhasználó terápiás készülékeknek egész sora létezik. A gerjesztett elektromágneses sugárzás spektruma igen széles, és emiatt biológiai hatása is rendkívül eltérő. Csak tájékoztatásképpen megemlítünk néhány olyan berendezést és terápiás eljárást, amelyekkel az olvasó élete és gyógykezelései során leggyakrabban találkozik.

A permanens mágnes

A legrégebbi és legyegyszerűbb mágnesek közé tartozik a permanens mágnes. A permanens mágnes előállítására különféle öntvények jelentek meg (napjainkban a bárium és vas, ritkábban a szamárium, kobalt és neodímium keveréke dominál). Ezeket a permanens mágneseket rendszerint a testre helyezik.

A ferrimágnes

A klasszikus (faliújságon használt) ferrimágnes felületétől 1 cm távolságban kb. 30-70 mT (militeszla) mágneses indukcióval rendelkezhet, ami a Föld mágneses mezejénél ezerszer nagyobb. A ferrimágnes felületétől kb. 30 cm-es távolságban annak mezeje összehasonlítható a Föld mágneses mezejével.

A magnetofor

A magnetofor olyan lágy műanyagfólia, melybe puha – sakktáblaszerűen mágnesezett – ferromágneses partikulák kerültek beillesztésre. A magnetofor felületi indukciója max. 40 mT, de – az anyag vékony voltára tekintettel – kifejezett gradiens, melynek esetében 5 cm távolságban a mágneses mező indukciója a felületi indukciónak a töredéke.

A biolámpák

A biolámpák polarozált fénnyel működnek, amely – a lézertől eltérően – sem monokromatikus, sem koherens jellemzőket nem mutat. A biolámpa hatásai és indikációi a lézeréhez hasonlók, az eltérés a teljesítményben és a szövetekbe való behatolási képességben van. A biolámpa szövetekbe való behatolási képessége minimális.

Alacsonyfrekvenciás áramok

A rehabilitáció során használt 0-1000Hz közötti alacsonyfrekvenciás áramok a galvánáram bizonyos intervallumokban való megszakításával, a hálózati váltakozó áram modifikációjával vagy elektronikus generálással jönnek létre. Az alacsonyfrekvenciás áramok alkalmazása a testre helyezett elektródákkal történik.

A diadinamikus áram

A diadinamikus áram az alacsonyfrekvenciás terápia igen elterjedt formája. Ennek elve a galvanikus elem segítségével történő alacsonyfrekvenciás szinuszos monofázisos áram alkalmazása. A diadinamikus áram alkalmazása a testre helyezett elektródákkal történik, ami a szövetek felmelegedéséhez vezet.

A kontaktus nélküli nagyfrekvenciás kezelések

kontaktus nélküli nagyfrekvenciás kezelés a 100 kHz-300 GHz közötti frekvenciájú váltakozó áramot használja fel. Idetartozik a rövidhullámú diathermia, a kapacitív dielektrothermia és az indukciós inductothermia. A fenti módszerű kontaktus nélküli nagyfrekvenciás terápiák során az érintett szövetben – egyéb hatások mellett – az elektromágneses energia hőenergiává alakul, így a szövetek felmelegedését idézi elő.

A kontaktus nélküli elektroterápia

A kontaktus nélküli elektroterápia a szövet mélyén keletkező elektromágneses indukció révén létrejövő elektromos áramot használja fel. Hatásmechanizmusai révén a kontaktus nélküli elektroterápia átmenetet képez az elektroterápia és a mágnesterápia között. A mágnesterápiától eltérően – ahol a gyógyító közeg elsősorban a mágneses mező – a kontaktus nélküli elektroterápia esetében az elektromágneses mező elektromos elemének felhasználásáról van szó.

A mágnesterápia

A mágnesterápia szintén a kontaktus nélküli elektroterápiás módszerek sorába tartozik. A mágnesterápia esetében az elektromágneses mező elektromos része (feszültség és elektromos áram) a szövetekben átlagosan 100x kisebb, mint a klasszikus (kontaktusos) elektroterápiánál.

mágnesterápia az elektromágneses mező mágneses részének biológiai hatását használja fel terápiás célokra. Mágneses mező minden olyan vezeték körül létrejön, amelyen keresztül elektromos áram folyik, és jellemzői az elektromos áram paramétereitől függenek. Ezt a jelenséget nevezzük elektromágneses indukciónak.

A mágneses mező típusai és frekvenciái

A mágneses mező lehet: statikus, váltakozó és pulzáló. A pulzáló mágneses mezőnél fontos annak frekvenciája is, mely az alábbiak szerint osztható fel:

  • alacsonyfrekvenciás – 0-tól 100-150 Hz-ig
  • nagyfrekvenciás – 9-250 MHz, kisfrekvenciás (40-640 Hz) csoportokba egyesítve

Az alacsonyfrekvenciás mágnesterápiával szándékosan semmiképpen nem társítják a melegítő hatást, mely megkülönbözteti a – főleg kapacitív jellegű – nagyfrekvenciás terápiától. Ebből ered, hogy az alacsonyfrekvenciás pulzáló mágnesterápia olyan esetekben is megfelelő gyógymód, amikor a szövetbe fém protéziseket, implantátumokat ültettek. Mágnesterápiát felhasználó készülék már rengeteg megjelent, némelyek Csehországban is kaphatók. Ezek közül számos berendezés már a közelmúltban is valóban műszakilag magas színvonalú volt, rengeteg ún. gyógyító programmal dicsekedhetett, viszont nagyméretűek és bonyolult kezelésűek voltak, és a páciensek számára ez a szolgáltatás nem igen volt elérhető.

Ezért fejlesztőink azon igyekeztek, hogy olyan hatékony generátort állítsanak elő, amely összehasonlítható még a legfejlettebb külföldi berendezésekkel is és amelyet a páciensek útmutató nélkül is képesek kezelni. Ezen mágnesterápiás berendezések nagy előnye, hogy tartósan, illetve ismételten használhatók anélkül, hogy az orsók túlhevülésére vagy a mágneses mező megszakadására kerülne sor. Így lehet szerencsénk használni a BIOMAG mágnesterápiás készülékek új családját, hogy Önök is – már a betegség első tüneteivel – meg tudják kezdeni a kezelést mágneses mező felhasználásával még abban a fázisban, amikor a problémák funkciós jellegűek és még nem állandósultak. Nagy remény adódik azonnal a kezdetekben az alacsonyfrekvenciás pulzáló mágneses mező (mágnesterápia) segítségével az egészségi problémák rosszabbodásának megakadályozására pl. a mozgásszerveknél a teljes tehetetlenség meggátolására, mely példa egyáltalán nem egyedi.

A mágnesterápia – készülékek és applikátorok

Az elektromágneses terápiához nemcsak saját generátorra van szükség, amely az esetek többségében bonyolult, elektromos impulzusokat kibocsájtó berendezés, hanem applikátorokra is, melyek eltérő módon megformált orsókból tevődnek össze. Rendszerint az igen hatékony sík applikátorok használatosak, melyek tkp. fémvezetékből kialakított, mágneses mezőt gerjesztő orsók, továbbá használhatók üreges henger formájú applikátorok is, melyeket szolenoidnak nevezünk. Ezek – az eddigi klinikai vizsgálatok szerint – elsősorban a mélyszöveti kezelések során igen hatékonyak. Éppen ilyen applikátorok tartoznak a BIOMAG új termékcsaládjába, melyek ráadásul speciális kialakítással is rendelkeznek, hogy az indukált mágneses mező az emberi test azon részeit érje, amelyeknek arra éppen szükségük van.

Már tettünk említést a mágneses mező ún. biotróp paramétereiről, amelyek ismerete fontos az optimális gyógyhatás eléréséhez. Több ilyen paraméter létezik, de közülük három a legfontosabb. Az indukcióról már volt szó, ez az egyik legfontosabb paraméter. A következő a pulzus-frekvencia, azaz a pulzusok száma 1 mp alatt.

Az alacsonyfrekvenciás mágnesterápia

Az általunk használt ún. alacsonyfrekvenciás mágnesterápia során legtöbbször az 1-től 25-81-ig terjedő pulzus/sec frekvenciát alkalmazzák. A pulzus-frekvenciák legoptimálisabb, gyógyhatást kifejtő kombinációi az általunk forgalmazott készülékekben eleve be vannak építve. A pulzusok egyenletes időközökben, de klaszterekben is áramolhatnak. Ez utóbbi esetben rövid impulzus-csoportok egymásutánjáról van szó, miután rövid szünet következik, majd az egész újra ismétlődik.

További és gyakorlatilag legfontosabb paraméter a pulzus formája, mivel ettől a paramétertől függ a szövet biológiai reakciója. Elvileg a pulzus-variációk nagy száma hozható létre. A BIOMAG termékcsalád esetében a leghatékonyabb és bevált pulzus-kombinációk kerültek a készülékek megalkotása során kialakításra.

Az emg mezőt felhasználó készülékek és applikátorok – az Önök kérdései

Felkeltették érdeklődését az elektromágneses mezőt felhasználó készülékek és eljárások? Szeretné azt is  megtudni, hogyan segíthet a mágnesterápia az Ön problémáin? Forduljon hozzánk bizalommal, szakembereink megválaszolják az Ön kérdéseit.